Privacybeleid

Visenvlees.nl respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, op de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door u beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wel maakt onze website gebruik van ‘cookies’ van Google voor gebruik van het analyse hulpmiddel ‘Analytics’. Deze analyses zijn noodzakelijk om de website in te kunnen richten. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het plaatsen van een cookie. Deze website maakt gebruik van cookies.

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Onze privacy statement volgens de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 

Visenvlees.nl, gevestigd aan Acaciasingel 26 Den bosch 5213 VB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.visenvlees.nl Acaciasingel 26

Den bosch 5213 VB

Tel: (+31) 650730724

 

Roy van Alphen is de Functionaris Gegevensbescherming van Visenvlees.nl. Hij/zij is te bereiken via info@visenvlees.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Visenvlees.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@visenvlees.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Visenvlees.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Visenvlees.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Visenvlees.nl neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van visenvlees.nl) tussen zit. Visenvlees.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress webshopsoftware waarmee uw bestelling wordt aangevuld met een factuur, pakbon en verzendopdracht. De verzendopdracht wordt verstrekt aan PostNL of PostNL Foodnetwerk om de bezorging van uw bestelling in te plannen. Deze geautomatiseerde verwerking resulteert in een betaalverplichting van de klant voor de geplaatste bestelling, gebruik van adresgegevens voor bezorging en een verplichting voor de klant om de aangeleverde goederen in ontvangst te nemen.

Mollie is de betaalprovider van visenvlees.nl. Na het kiezen van een betaaloptie wordt de klant doorgeleid naar de webpagina van mollie.nl die als derde partij de betaling van uw bestelling afhandelt. Mollie krijgt toegang tot uw naam, ordernummer en factuurbedrag. Bankgegevens deelt u met Mollie die daarvoor eigen gebruikersvoorwaarden hanteert. Deze bankgegevens worden niet gedeeld met visenvlees.nl

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Visenvlees.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens            > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen

Personalia                            > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen                   

Adres                                   > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen

Bestelgeschiedenis             > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen

e-mailadres                         > 7 jaar > Inzake communicatie over bestellingen en betalingen

daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt voor nieuwsbrieven als

u daarop bent geabonneerd. E-mailadressen in het 

nieuwsbriefbestand worden na 7 jaar verwijderd als tussentijds 

geen bestelling is geplaatst bij visenvlees.nl en de klant zijn/haar voorkeur 

voor het abonnement niet heeft gewijzigd.

Telefoonnummer                > 7 jaar > Inzake communicatie over bestellingen en betalingen

 

Op het moment dat de klant opnieuw een bestelling plaatst geldt opnieuw een bewaartermijn van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Visenvlees.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Visenvlees.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Visenvlees.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@visenvlees.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Visenvlees.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Visenvlees.nl  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Visenvlees.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@visenvlees.nl